آرشیو اطلاعیه‌ها

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399
1399/11/14-1399/11/11 انتخاب واحد
1399/11/18 شروع کلاسها
1399/12/03-1399/12/02 حذف و اضافه
1400/03/01 حذف اضطراری
1400/02/31-1400/02/01 امتحانات میان ترم
1400/03/27 پایان کلاسها
1400/04/12-1400/03/30 امتحانات پایان ترم