ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه آغاز گردید فقط تا 30 مهر ماه مهلت ارسال و بارگذاری مستندات می باشد جهت بارگذاری به سایت زیر مراجعه فرمایید .

 

http://nemooneh.saorg.ir/