قابل توجه دانشجویان ورودی 1395

 

حداکثر تا تارخ 25/3/96 فرصت تکمیل پرسشنامه سلامت روان می باشد، در غیر این صورت پروفایل آموزشی غیر فعال خواهد شد و حق شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهید داشت

 

 

سامانه جامع پایش سلامت روان

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی استان می رساند که بایستی از تاریخ 20/10/95لغایت 20/11/95 جهت انجام پایش سلامت الزامیست به آدرس زیر مراجعه و پرسشنامه مرتبط را تکمیل نمایند .


 

http://5.63.15.31/consul/Default.aspx


 

 

دانشجو ملزم می باشد که تائیدیه انتخاب واحد را دریافت نموده در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه اشتباه در انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد هزینه تاخیر در انتخاب واحد طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دریافت خواهد شد ،ضمنا بعد از اتمام بازه حذف و اضافه هیچگونه انتخاب واحدی صورت نخواهد گرفت .